ในความคิดถึง

posted on 28 Nov 2012 18:13 by wellberocku in mpv
 
(เอนทรี่ย์นี้ เพลงเล่นเองอัตโนมัติ -- หากมิต้องการรับฟัง ให้เลื่อนลงไปกดปิดได้ ที่ด้านล่างสุดของเอนทรี่ย์)
 
 
เป็นเทศกาลอีก เทศกาลหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าจะเกิดอารมณ์เหงาอยู่เสมอ
ด้วยมีประสบการณ์หลายหลาก กับ ยิ้มแป้น เมื่อครั้งเก่าก่อน
แม้นว่าวันนี้จะพบเจอเพื่อนทั้งวัน
อีกสักครู่ก็จะไปสังสรรค์กับเพื่อนเรียนป.ตรี ด้วยกัน
แต่ก็มิวายบังเกิดอารมณ์ดังว่า
 
และก็เหมือนเดิม
 
ช่างเป็นวันที่คิดถึง ยิ้มแป้น เหลือเกิน Cool